Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Äijö Reijo
Anttila Jari
Autio AJ
Kaminen Tuomas
Karling Henrik
Katila Mikko
Katila Timo
Klasila Jukka
Kontiola Kimmo
Kuni Harri
Kuutti Matti
Lahti Harri
Lammi Juha
Luoma Tero
Mäki-Jussila Timo
Märijärvi Juha-Matti
Marttala Jarmo
Marttala Jukka
Ojaniemi Marko
Pekkanen Pasi
Perkiömäki Antti
Peura Joonas
Pirhonen Olli
Puumalainen Mikko
Rantakömi Tuomas
Sarvikas Jyri
Siltala Jussi
Skoglund Tomi
Syrjämäki Juha
Tikkala Ari
Uitto Jussi
Huttunen Tuomo

Maalivahti

Hilapieli Ari
Mäntykivi Jukka
Uotila Teemu
Viitamäki Jaakko

Puolustaja

Hermans Jani

Hyökkääjä

Mäkelä Eemeli

Toimihenkilöt